Mogućnost povrata do 31. 1. 2024. Saznati više.

Informativna obavijest o evidenciji prodaje

Prema Zakonu o fiskalizaciji prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Istodobno je dužan prijaviti prodaju poreznom administratoru putem interneta; u slučaju tehničkih poteškoća najkasnije u roku od 48 sati.