Izjava o zaštiti osobnih podataka 

1 Kto obrađuje podatke korisnika? 

Prema Općoj uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 (“GDPR”), obrada osobnih podataka znači svaki sustavni rad s osobnim podacima kao što je njihovo prikupljanje, snimanje, strukturiranje, sortiranje, korištenje, pohrana, izmjena, pretraga, inspekcija, širenje, brisanje ili odlaganje (likvidacija). Osobne podatke može obrađivati ​​ili administrator ili izvršitelj obrade. Administrator obrade osobnih podataka je onaj koji određuje svrhu obrade osobnih podataka, obavlja njihovu obradu i za nju je odgovoran. Obrađivač je tada taj koji obrađuje osobne podatke na temelju ugovornog odnosa s voditeljem obrade. 

Administrator osobnih podataka sadašnjih ili budućih kupaca kompanije Sportisimo i posjetitelja web stranice kompanije Sportisimo (zajedno "kupac" ili "kupci") je Sportisimo s.r.o. (d.o.o.), sa sjedištem na adresi Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, Češka Republika, ID: 26194627, registriran na Općinskom sudu u Pragu, pod brojem spisa C 78675 (Kompanija “Sportisimo”). 

 

2 Koje osobne podatke kupca obrađuje Sportisimo? 

Kompanija Sportisimo obrađuje samo osobne podatke koje njezin kupac daje u vezi s korištenjem usluga kompanije (primjerice, u okviru ugovornog odnosa, rješavanja pritužbi, legitimnog interesa administratora, pravnih razloga i sl.), odnosno u vezi sa sklapanjem ugovora o korištenju ove usluge. 

 

2.1 Identifikacijski i kontakt podaci - to su ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stalnog ili drugog prebivališta, vrsta, broj telefona, e-mail adresa ili drugi slični kontakt podaci, također i matični broj i PDV broj fizičke osobe koja posluje za kupca. Ostali mogući identifikacijski podaci su IP adresa uređaja koji koristi kupac, uzorak potpisa, broj računa koji kompanija Sportisimo čuva za kupca i drugi specifični podaci za autentifikaciju koje su dogovorili kupac i kompanija Sportisimo. 

 

2.2 Podaci neophodni za odlučivanje o sklapanju ugovora s kupcem - to su uglavnom podaci neophodni za procjenu financijskog rizika transakcije. 

 

2.3 Podaci koji proizlaze iz ispunjenja obveza iz ugovora i aktivnosti kompanije Sportisimo - oni nastaju nakon pružanja proizvoda ili usluge kupcu, a to su, primjerice, trajanje ugovora, status potraživanja kompanije Sportisimo od kupca, status potraživanja kupca za kompaniju Sportisimo, povijest naručene robe i slično. 

 

2.4 Evidencija o komunikaciji s kupcima – kompanija Sportisimo prati i bilježi odabranu komunikaciju s korisnicima, posebice telefonske pozive i komunikaciju e-poštom. U slučaju snimanja telefonskih razgovora o tome se obavještava kupac. Sadržaj ove komunikacije je povjerljiv i koristi se isključivo u svrhu poštivanja zakonskih i ugovornih obveza, zaštite prava i prava zaštićenih interesa te u svrhu brige o korisnicima. 

Ukratko, najčešće su to podaci koje korisnik može dati kompaniji Sportisimo prilikom registracije ili korištenja određenih usluga kompanije Sportisimo: 

 1. Titula 
 2. Naziv 
 3. Prezime 
 4. Spol 
 5. Matični broj odnosno porezni broj   
 6. Datum rođenja  
 7. Adresa boravka / adresa za kontakt  
 8. Broj mobilnog ili drugog telefona   
 9. E-mail adresa 
 10. Audio zapis ili pisana snimka komunikacije  
 11. Video snimanje prilikom posjeta prodavaonice ili poslovnog prostora Sportisimo 
 12. Fotografije 
 13. Broj računa 
 14. Potpis 

osim toga može pribaviti, pod uvjetima definiranim u nastavku, podatke koje je kupac dobio od Sportisimo kupca korištenjem on-line usluga kompanije Sportisimo: 

 1. IP adresa 
 2. Datoteke - Kolačići  
 3. Alternativno, drugi mrežni identifikator 

 

2.5 Kompanija Sportisimo ne obrađuje osobne podatke koji spadaju u posebne kategorije osobnih podataka, tzv. osjetljive podatke (kao što su podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, podaci o vjerskim ili filozofskim uvjerenjima ili podaci o spolnom životu ili orijentaciji fizičke osobe).  

3 Zašto kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke kupca? 

 

3.1 Prilikom obrade osobnih podataka korisnika, Sportisimo poštuje sljedeća osnovna načela: 

 • Osobne podatke kupaca kompanija Sportisimo uvijek obrađuje samo za jasno i razumljivo definiranu svrhu, zakonskim sredstvima i za samo onoliko vremena koliko je potrebno s obzirom na svrhu njihove obrade. Kompanija Sportisimo obrađuje točne osobne podatke i to samo u mjeri koja je potrebna za ispunjenje ugovornih obveza, odn. za ispunjenje svrhe za koju se osobni podaci obrađuju. 
 • Osobni podaci kupaca zaštićeni su i obrađuju se na način koji sprječava svaki neovlašteni ili slučajni pristup tim osobnim podacima, njihovu promjenu, uništavanje, gubitak ili drugu neovlaštenu obradu. U ove svrhe kompanija Sportisimo poštuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere te su sve osobe koje dođu u kontakt s osobnim podacima kupaca dužne čuvati povjerljivost informacija dobivenih u vezi s obradom osobnih podataka. 
 • Kompanija Sportisimo obavještava svoje kupce o obradi njihovih osobnih podataka te o njihovim pravima vezanim uz ovu obradu. 

 

3.2 Kako bi kompanija Sportisimo kupce opskrbljivala robom i pružala povezane usluge, mora poznavati i dalje obrađivati ​​osobne podatke kupaca. Kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke uglavnom u svrhu sklapanja ugovora, uključujući i pregovore prije sklapanja takvog ugovora, te je ispunjenje ugovornog odnosa i pravna osnova za takvu obradu, a stoga i za ispunjenje ugovora (ili legitimni interes kompanije Sportisimo, posebice u slučajevima kada je kupac kontakt njegove osobe). 

 

3.3 Kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke kupca prvenstveno u svrhu isporuke robe i upravljanja odnosom kupca s kupcima. Neki od podataka kojima kompanija Sportisimo raspolaže obrađuju se i nakon isteka ugovora. Dakle konkretno, kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe: 

3.3.1 Prodaja robe i pratećih usluga 

Kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke u prodaji robe (tj. sportske opreme, odjeće, rezervnih dijelova, sportskih dodataka i prehrane za sportaše) kupcima i pružanju pratećih usluga (popravci, održavanje, servis i tiskanje robe). 

U ove svrhe kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke korisnika na temelju pravne osnove za izvršenje ugovora i/ili legitimnog interesa administratora. U tu svrhu kompanija Sportisimo pohranjuje osobne podatke kupaca za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, odnosno tijekom jamstvenih rokova za robu i tijekom roka zastare. 

 

3.3.2 Registriranje i prijava u klub kompanije Sportisimo 

Kompanija Sportisimo nudi mogućnost registriranja u klub članova kompanije Sportisimo, uključujući i kreiranje korisničkog računa. Kupac može postati članom programa vjernosti registriranjem na web stranici ili registriranjem u bilo kojoj trgovini kompanije Sportisimo. Detaljni uvjeti programa vjernosti navedeni su u uvjetima programa kompanije vjernosti koji su navedeni na web stranici kompanije Sportisimo. Ako kupac koristi prijavu putem Facebook ili Google računa, korisnički račun korisnika bit će povezan s korisničkim sučeljem Sportisimo, i zahvaljujući toj vezi, Sportisimo će dobiti sljedeće osobne podatke potrebne isključivo za potrebe kreiranja i održavanja korisničkog računa i autentifikacije : 

a) Od strane kompanije Google LLC-a: ime i prezime, adresa e-pošte, preferencija jezika; 

b) Od kompanije Facebook Ireland Ltd.: ime i prezime, e-mail adresa (prema izboru kupca na društvenoj mreži Facebook, podaci podijeljeni s Facebook Ireland Ltd. 

Za potrebe uključivanja i sudjelovanja u bazi podataka programa vjernosti, kompanija Sportisimo obrađuje sljedeće osobne podatke kupaca. 

a) identifikacijski podaci (ime, prezime); 

b) podaci za kontakt (primjerice, adresa e-pošte, telefonski broj itd.); 

c) podaci o isporučenoj robi i uslugama; 

Svrha obrade osobnih podataka unutar kluba vjernosti je bolja marketinška komunikacija s kupcima i dobivanje točnijih podataka o preferencijama i ponašanju kupaca.  Osobni podaci će se obrađivati ​​korištenjem automatiziranog profiliranja i slanjem relevantnih ponuda promotivne ili cjenovno snižene robe.  Kompanija Sportisimo će za potrebe programa vjernosti obrađivati ​​podatke korisnika za vrijeme trajanja članstva u klubu osim ako kupac prethodno ne povuče svoju suglasnost. 

 

3.3.3 Plaćanje  

Plaćanje na web stranici kompanije Sportisimo vrši se putem vanjskog pristupnika za plaćanje. Kompanija Sportisimo ima pristup podacima o plaćanju kupaca samo u opsegu od prva i zadnja 4 broja platne kartice kupca, izdavatelja platne kartice i datuma isteka platne kartice kupca kojom je platio kupnju. Kompanija Sportisimo ne obrađuje druge podatke o sredstvu plaćanja kupca. Svrha obrade je kupnja robe ili usluga na web stranici kompanije Sportisimo plaćanjem kreditnom karticom.   

 

3.3.4 Reklamacija 

Ako kupac smatra da je izvedba proizvoda kompanije Sportisimo manjkava, ima pravo zahtijevati robu ili uslugu sukladno važećim građanskim zakonskim propisima te sukladno žalbenom postupku i uvjetima poslovanja kompanije Sportisimo. Postupanje s pritužbama dio je ugovorne izvedbe u odnosu između kupca i kompanije Sportisimo, a obveza postupanja po pritužbama kompanije Sportisimo također proizlazi iz zakonskih propisa. 

 

3.3.5 Korisnička podrška 

Ako kupac kontaktira kompaniju Sportisimo putem obrasca za kontakt, telefonom ili na neki drugi način, kompanija Sportisimo će obraditi priopćene podatke u svrhu obrade odgovora i upravljanja komunikacijom, te će ih čuvati sve dok kupac to ne zatraži za vrijeme potrebno za obranu ili provedbu pravnih zahtjeva kompanije Sportisimo. Telefonski razgovori s korisnicima mogu se snimati uz prethodnu najavu u svrhu obrane ili provedbe pravnih zahtjeva kompanije i osiguranja povećanja kvalitete usluga kompanije Sportisimo. 

 

3.3.6 Slanje podsjetnika 

Ukoliko dospjeli račun za odabranu robu od strane kupca nije plaćen na vrijeme, kompanija Sportisimo može obraditi osobne podatke ovog kupca za slanje podsjetnika sve dok isti ne bude uplaćen ili dok izvršeno plaćanje nije potvrđeno. 

 

3.3.7 Utvrđivanje, ovrha i obrana pravnih zahtjeva  

Po prestanku ugovornog odnosa kompanija Sportisimo također može, na temelju legitimnog interesa, zadržati za vrijeme trajanja zastare neke od osobnih podataka kupca čija je obrada nužna za zaštitu prava kompanije Sportisimo i eventualno za obranu pravnih zahtjeva, uključujući i povrat nepodmirenih plaćanja ili faktura. 

 

3.3.8 Računovodstveni i porezni dokumenti  

Neki osobni podaci mogu biti uključeni u računovodstvene dokumente (osobito račune). Prema važećim zakonskim propisima (primjerice, Zakon o računovodstvu ili Zakon o porezu na dodanu vrijednost), Sportisimo je dužan čuvati te dokumente za potrebe vođenja računovodstvenih i poreznih evidencija do 10 godina. Ako kompanija Sportisimo ima zakonsku obvezu arhiviranja ovih dokumenata, Sportisimo s njima pohranjuje i osobne podatke navedene na relevantnom poreznom dokumentu. 

 

3.3.9 Marketinška komunikacija 

Kompanija Sportisimo također može koristiti i osobne podatke kupaca u svrhu slanja vijesti o proizvodima kompanije Sportisimo i uslugama te drugih komercijalnih komunikacija vezanih uz Sportisimo proizvode i usluge. Radi se prije svega o vijestima i ponudama koje bi mogle biti relevantne za kupce na temelju prethodnih kupnji i sportskih preferencija. Kompanija Sportisimo može također slati i poruke koje inače prate kupnju koju su izvršili kupci (primjerice, upute za instaliranje) ili podsjetnike u vezi s nedovršenom kupnjom. Kompanija Sportisimo će korisnicima slati novosti i slične poslovne poruke putem njihovih kontakt podataka.  

Pravni temelj marketinške komunikacije u odnosu na poziciju kupca može biti:  

a) suglasnost za primanje biltena (newsletter) koju korisnik može dati kompaniji Sportisimo putem web stranice 

b) Suglasnost za članstvo u klubu kompanije Sportisimo koju kupac daje prilikom registriranja u klub.  

Ova će se obrada odvijati tijekom razdoblja koje proizlazi iz relevantne suglasnosti. Ako kupac povuče svoj pristanak za ovu obradu, bez daljnje obavijesti, Sportisimo više neće obrađivati ​​osobne podatke ovog korisnika u svrhu slanja marketinških poruka.  

c) Legitimni interes kompanije Sportisimo za izravnu marketinšku komunikaciju sa svojim kupcima koji su već kupili robu.  

Ova obrada će se odvijati u razdoblju od 3 godine od datuma posljednje kupnje. Kupac također može i prigovoriti ovoj obradi u bilo kojem trenutku, klikom za odjavu u svakom poslanom biltenu, kao i na dpo@sportisimo.cz  

 

Opseg obrađenih podataka.  

U svrhu slanja relevantnih marketinških poruka kupcima, kompanija Sportisimo posebno koristi sljedeće osobne podatke: 

a) identifikacijski podaci (ime, prezime); 

b) kontakt podaci (adresa za dopisivanje, adresa e-pošte); 

c) pojedinosti o robi i uslugama koje Sportisimo isporučuje kupcu; 

d) podaci o preferencijama kupaca (informacije o sportovima kojima se kupac bavi); 

e) naznaka uobičajene trgovine za kupce kompanije Sportisimo; 

f) podaci o aktivnostima kupaca na web stranici kompanije Sportisimo. 

 

3.3.10 Potrošačka natjecanja 

U slučaju da se kupac prijavi za natjecanja u kompaniji Sportisimo, on potvrđuje da će Sportisimo obraditi podatke kupca kako bi mu omogućio sudjelovanje u tim natjecanjima i njihovu evaluaciju. Obrada podataka kupaca u sklopu organizacije natjecanja odvija se uz suglasnost kupca. Kupac može u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za natjecanja koja organizira Sportisimo i Sportisimo će prestati s obradom podataka kupca. Povlačenje privole funkcionira samo u budućnosti i stoga ne utječe na zakonitost prethodne obrade na temelju ove privole (prije njenog opoziva). Opseg obrađenih podataka.  

Kako bi kupac mogao sudjelovati u natjecanju, kompanija Sportisimo mora obraditi sljedeće osobne podatke, u obimu navedenom u obrascu za prijavu prilikom prijavljivanja na natjecanje, kao i osobne podatke čija je obrada neophodna za određeno natjecanje: 

a) identifikacijski podaci (ime, prezime); 

b) kontakt podaci (adresa za dopisivanje, adresa e-pošte); 

c) podatke na kojima se temelji određeno natjecanje (primjerice, podaci o Vašim kupnjama, odgovori na pitanja o znanju i td.). 

Svrha obrade osobnih podataka kupca je omogućiti sudjelovanje u kompanijskim organiziranim natjecanjima korisnika sukladno uvjetima ovih natjecanja, uključujući i moguće kontaktiranje dobitnika i dostavu nagrade. Sportisimo obrađuje podatke u tu svrhu do kraja relevantnog natjecanja i u razumnom vremenskom razdoblju, obično ne duljem od 1 godine nakon završetka natjecanja a u svrhu isporuke bilo kakvih dobitaka ili rješavanja prijedloga ili podnesaka sudionika ili drugih osoba ili kontrolu od strane relevantnih javnih tijela. 

 

3.3.11 Korisničke ocjene 

U slučaju da kupac kupuje u kompaniji Sportisimo, Sportisimo može tražiti od kupca da ocijeni kupljeni proizvod. Sportisimo zatim te ocjene objavljuje na stranici s robom koju je kupac ocijenio, bilo u anonimnom obliku bilo u obliku naznake imena i zemlje. Takva obrada osobnih podataka odvija se na temelju privole kupca koju kupac daje kompaniji Sportisimo unosom ocjene za odgovarajući proizvod. Ako kupac navede svoju e-mail adresu kao dio ocjenjivanja, Sportisimo je može obraditi kako bi Sportisimo mogao odgovoriti na dostavljenu recenziju. Kupac može u bilo kojem trenutku opozvati privolu za objavu ocjene i Sportisimo će ovu ocjenu izbrisati ili pretvoriti u pseudonimizirani ili anonimni oblik bez nepotrebnog odgađanja. Povlačenje privole funkcionira samo u budućnosti i stoga ne utječe na zakonitost prethodne obrade na temelju ove privole (prije njenog opoziva). 

Opseg obrađenih podataka. Zajedno sa samom ocjenom kupaca, Sportisimo može objaviti sljedeće informacije na web stranici proizvoda: 

a) identifikacijski podaci (ime, dobna skupina); 

b) naznaku koliko dugo je kupac koristio robu; 

c) datum evaluacije. 

Svrha i vrijeme obrade.  

Svrha obrade osobnih podataka korisnika je objavljivanje korisničkih ocjena koje mogu pomoći drugim kupcima da odaberu proizvod i pošalju odgovor na dostavljenu recenziju. Korisnička ocjena se obrađuje za vrijeme ponude dane robe na web stranici www.sportisimo.cz, ili do povlačenja privole za obradu. 

 

3.3.12 Pitanja kupaca o ponuđenoj usluzi/proizvodu 

Ako kupac ima pitanje o proizvodu, može ga napisati na web stranici www.sportisimo.hr. Kompanija Sportisimo potom upite kupaca i odgovore stručnjaka na njih objavljuje na stranici proizvoda za koju je kupac poslao upit. Takva se obrada odvija uz suglasnost kupca koju kupac daje kompaniji Sportisimo unosom upita za odgovarajući proizvod. Kupac može u bilo kojem trenutku opozvati suglasnost za objavu upita, a Sportisimo će obrisati njegov upit bez nepotrebnog odgađanja. Povlačenje privole funkcionira samo u budućnosti i stoga ne utječe na zakonitost prethodne obrade na temelju ove privole (prije njenog opoziva). 

Opseg obrađenih podataka.  

Zajedno sa samim upitom kupca, Sportisimo će na web stranici proizvoda objaviti sljedeće podatke: 

a) identifikacijski podaci (ime); 

b) pitanje kupca i stručni odgovor. 

Svrha i vrijeme obrade.  

Svrha obrade osobnih podataka kupca je objavljivanje korisničkih pitanja i odgovora stručnjaka koji mogu pomoći i drugim kupcima u odabiru proizvoda. Upiti korisnika obrađuju se za vrijeme ponude dane robe na web stranici www.sportisimo.cz, ili do povlačenja privole za obradu. 

 

3.3.13 Provjereno od strane kupaca 

Ako je kupac e-trgovine Sportisima, kompanija Sportisimo također može obrađivati i ​​osobne podatke kupca, osim ako nije drugačije navedeno, u okviru identifikacijskih i kontakt podataka, te podatke o kupljenoj robi, procjenu kupnje i e-mail adresu. Heureka Group a.s., za potrebe Sportisiminog legitimnog interesa za utvrđivanje zadovoljstva kompanije Sportisimo kupnjom, vrši procjenu povratnih informacija i analizu tržišne pozicije kompanije Sportisimo. U sklopu programa “Provjereno od strane kupaca” kompanija Sportisimo utvrđuje zadovoljstvo svojih kupaca kupnjom putem upitnika e-pošte koje Sportisimo šalje kupcima nakon svake kupnje, osim ako kupac to odbije. Kupac se može u svakom trenutku usprotiviti gore navedenoj obradi osobnih podataka i slanju upitnika e-poštom u okviru programa „Provjereno od strane kupaca”, kako pri svakoj kupnji na e-trgovini kompanije Sportisimo, tako i kasnije odbijanjem ostalih upitnika putem poveznice u upitniku e-pošte. Podnošenje prigovora uvijek će rezultirati obustavom obrade osobnih podataka kupca u ove svrhe, odn. kupcu se neće slati daljnji upitnik. Poruka e-pošte je šifrirana čim se pošalje upitnik o zadovoljstvu. Osobni podaci kupca obrađuju se u pseudonimiziranom obliku u okviru programa "Provjereno od strane kupaca" u razdoblju od četiri godine od ispunjavanja upitnika. Evaluacija i e-mail u pseudonimiziranom obliku čuvaju se u razdoblju od 4 godine od dostave ocjene radi otkrivanja lažnih ocjena i provjere autentičnosti i vjerodostojnosti tih ocjena. Za razliku od toga, podaci o identifikaciji i kontaktu te pojedinosti o narudžbi čuvaju se u razdoblju od 6 mjeseci od pružanja ocjene kako bi se provjerila autentičnost ocjene. To ne utječe na odnos između kupca kao korisnika portala www.heureka.cz i operatera portala Heureka.cz, Heureka Group a.s. koji je detaljnije opisan u dokumentu 'Uvjeti poslovanja' "Provjereno od strane kupaca" program, koji je dostupan ovdje: https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky.

4 KOLAČIĆI 

Kada posjetite našu web stranicu, Sportisimo obrađuje osobne podatke putem kolačića. Svrha ove obrade je izrada analize prometa i dobivanje dodatnih informacija o korištenju naše web stranice od strane kupaca. Detaljnije informacije nalaze se u našoj 'Politici kolačića'  

 

4.1 Što su kolačići? 

Kolačići su male podatkovne datoteke koje posjećenim web stranicama omogućuju da zapamte radnje i postavke pojedinačnih korisnika koji su ih izvršili na njima, tako da se te informacije ne moraju unositi opetovano. Kolačići se pohranjuju na pojedinačnim uređajima korisnika putem web preglednika. Kolačići ne predstavljaju opasnost, ne služe za dobivanje bilo kakvih osjetljivih osobnih podataka, ali su važni za zaštitu privatnosti. Ne koristimo kolačiće za identifikaciju korisnika web stranice ili za zlouporabu podataka za prijavu. 

 

4.2 Koje vrste kolačića koristi? 

4.2.1 Neophodni kolačići 

Sportisimo obrađuje potrebne kolačiće na svojoj web stranici kako bi osigurao funkcionalnost web stranice.  To su, primjerice, kolačići koji pohranjuju sadržaj košarice. Kupac ne mora pristati na ove kolačiće, niti ih može odbiti. Obrada potrebnih kolačića uvijek se prekida nakon završetka sesije 

4.2.2 Analitički kolačići 

Na temelju privole korisnika, Sportisimo može koristiti i obrađivati ​​analitičke kolačiće koji se koriste za sastavljanje statistike i izvješća. 

4.2.3 Marketinški kolačići 

Ako je korisnik dao privolu Sportisimo, Sportisimo također obrađuje kolačiće u marketinške svrhe. Uz suglasnost kompanije Sportisimo ili Sportisimo partnera, kompanija Sportisimo može putem ciljanog oglašavanja ponuditi svoju robu ili robu njezinog partnera ili može kupcima pokazati posljednju pregledanu robu tijekom prethodnog posjeta web stranici. 

 

4.3 Tko će imati pristup podacima korisnika? 

Podaci o kupcima sigurni su u kompaniji Sportisimo. Kompanija Sportisimo osigurava takvu tehničku i organizacijsku sigurnost podataka da ne može doći do neovlaštenog ili slučajnog pristupa podacima korisnika ili druge zlouporabe. Zaštita podataka o kupcima je prioritet za kompaniju Sportisimo. 

Pod određenim, točno definiranim uvjetima, kompanija Sportisimo je dužna prenijeti određene osobne podatke kupaca na temelju važećih zakonskih propisa, primjerice, policiji ili drugim tijelima koja djeluju u kaznenom postupku, uključujući i specijalizirane odjele (Ured za zaštitu osobnih podataka, Carinska uprava i dr.) i drugim tijelima javne uprave ili osiguravajućim društvima u slučaju osiguranog slučaja. 

Osobne podatke kupaca obrađuju uglavnom zaposlenici kompanije Sportisimo, a također i ovlašteni predstavnici kompanije Sportisimo. Kompanija Sportisimo uvijek ima ugovorni odnos s ovlaštenim predstavnicima koji jamče iste standarde sigurnosti u obradi osobnih podataka kao i sama kompanija Sportisimo. Kompanija Sportisimo uglavnom koristi sljedeće procesore: 

 

U nastavku se nalazi popis alata i procesora koje kompanija Sportisimo koristi, zajedno s poveznicom na informacije o obradi osobnih podataka za koje bi kupci mogli biti zainteresirani kao korisnici relevantne društvene mreže: 

https://www.facebook.com/privacy/explanationhttps://www.facebook.com/privacy/explanation  

https://www.facebook.com/ads/abouthttps://www.facebook.com/ads/about 

https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/privacy  

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cshttps://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs 

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cshttps://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs  

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/  

https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/ 

https://site.adform.com/privacy-center/overview/ 

https://www.criteo.com/privacy/ 

https://www.daktela.com/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/ 

https://exponea.com/legal/privacy-policy/ 

https://www.inspigroup.com/ 

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi 

https://www.roidigital.cz/ 

https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy?_gl=1*1w83dbw*_ga*MjE3MjAwMDA3LjE2NTIyNzE3MDE.*_ga_MJPFXC5F1G*MTY1MjI3MTcwMC4xLjAuMTY1MjI3MTcwOC41Mg 

https://www.emis.com/privacy-policy 

https://holding.wp.pl/poufnosc#cookies 

https://domodi.pl/polityka-prywatnosci 

https://www.cj.com/legal/privacy 

https://info.ceneo.pl/regulamin 

 

Precizne informacije o uključenosti ostalih procesora uvijek su dostupne na kontakt adresama Sportisimo administratora. 

5 Kako i koliko dugo Sportisimo obrađuje podatke kupaca? 

Način na koji kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke kupaca uključuje ručnu i poluautomatsku obradu u informacijskim sustavima kompanije Sportisimo. Jedna od metoda obrade je i djelomična evaluacija (profiliranje) tijekom koje se mogu kreirati izvedeni osobni podaci kupca. Evaluacija se provodi zbog poštivanja zakonskih obveza, ispunjenja ugovora s kupcem ili zaštite prava kupca ili trećih osoba. 

Kompanija Sportisimo obrađuje osobne podatke korisnika samo onoliko vremena koliko je potrebno s obzirom na svrhu njihove obrade ili za razdoblje tijekom kojeg kupac pristaje na obradu osobnih podataka. Kompanija Sportisimo kontinuirano procjenjuje postoji li potreba za obradom osobnih podataka u bilo koju takvu svrhu. Ako takva svrha više ne postoji, osobni podaci se uništavaju i brišu. Općenito, osobni podaci kupca obrađuju se tijekom trajanja ugovornog odnosa, a kompanija Sportisimo također ima pravo obrađivati ​​takve podatke samo ako za to postoji razlog predviđen važećim zakonodavstvom ili samim ugovorom. U slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole koju je dao kupac kompaniji Sportisimo, pravo na obradu takvih podataka prestaje u trenutku u kojem je privola dana ili opozivom privole za obradu osobnih podataka. 

 

6 Na temelju čega Sportisimo može obraditi osobne podatke kupca? 

Kompanija Sportisimo može obrađivati ​​osobne podatke kupca na temelju privole kupca, ali i, primjerice, na temelju legitimnog interesa kompanije Sportisimo ili radi ispunjavanja uvjeta sklopljenih kupoprodajnim ugovorom između kupca i kompanije Sportisimo u mjeri u kojoj su osobni podaci potrebni za takvo ispunjenje. Posljednje, ali ne manje važno, razlog koji omogućuje kompaniji Sportisimo da obrađuje osobne podatke kupca i bez njegovog pristanka je ispunjavanje obveza koje kompaniji Sportisimo proizlaze iz važećeg zakonodavstva. 

 

6.1 Obrada osobnih podataka bez pristanka korisnika 

Kompanija Sportisimo može obraditi osobne podatke korisnika bez njegovog pristanka iz sljedećih razloga: 

6.1.1 Obrada je neophodna za sklapanje i ispunjenje ugovora s kupcem kako bi se: 

poslovanje s kupcem i poštivanje ugovornih obveza ugovor mogao sklopiti i ispuniti uključujući i obradu plaćanja ili reklamacije.  

6.1.2 Ispunjavanje zakonskih i drugih zakonskih obveza koje obvezuju Sportisimo, a koje se posebno odnose na sljedeće slučajeve:  

a) zahtjevi sukladno obvezama koje proizlaze iz računovodstvenih i poreznih propisa, 

b) sprječavanje prijevara kojima bi kupci ili Sportisimo mogli biti izloženi, 

c) ispunjavanje obveza o obavještavanja usmjerenom prema tijelima javne vlasti, 

d) međusobno informiranje vjerovnika o stvarima koje svjedoče o kreditnoj sposobnosti i vjerodostojnosti u pogledu njihove sposobnosti ispunjavanja ugovornih obveza, 

e) obveze sukladno zahtjevima koji proizlaze iz zakona kojim se uređuju mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma, 

f) ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Arhivskog zakona. 

6.1.3 Obrada je nužna u svrhe legitimnih interesa Sportisima i trećih strana, posebno kada se radi o obradi osobnih podataka u sljedećim slučajevima: 

a) parnica ili postojanja drugog kontroverznog dnevnog reda, 

b) naplata dugova, 

c) ostvarivanje osiguranja ili drugog ostvarivanja prava kompanije Sportisimo,  

d) ustupanje potraživanja, 

e) izravni marketing postojećim kupcima, 

f) korištenje potrebnih kolačića. 

 

6.2 Obrada osobnih podataka uz suglasnost kupca 

Riječ je o situacijama u kojima kupac dobrovoljno daje privolu kompaniji Sportisimo za obradu podataka koje je dao ili na drugi način dobio za određenu svrhu navedenu u tekstu same privole.  

Na temelju privole kupca, Sportisimo obrađuje osobne podatke uglavnom za sljedeće svrhe: 

a) članstvo u klubu Sportisimo, 

b) slanje biltena (newsletter) na zahtjev kupca, 

c) korištenje marketinških i analitičkih kolačića, 

d) objavljivanje recenzija ili pitanja o proizvodima, osim ako su anonimni 

e) međusobne informacije vjerovnika o bonitetu, vjerodostojnosti ili platnom moralu kupaca ako za takav način Sportisimo nema potporu u ispunjavanju zakonskih ili drugih obveza   

U slučaju osobe mlađe od 15 godina, Sportisimo neće obrađivati ​​podatke ovog kupca osim ako on/ona ne daju suglasnost ili suglasnost zakonskog zastupnika ovog kupca na adresu dpo@sportisimo.cz 

7 Kako su osigurani osobni podaci kupca? 

Svi osobni podaci koje nam kupac dostavi zaštićeni su standardnim postupcima i tehnologijama. 

U tom kontekstu, Sportisimo redovito provjerava sustave Sportisima na ranjivost i napade. Kompanija Sportisimo koristi sigurnosne mjere kako bi spriječila neovlašteni pristup i zlouporabu osobnih podataka korisnika i koje pružaju dovoljnu sigurnost s obzirom na trenutačno stanje tehnologije. Poduzete sigurnosne mjere redovito se ažuriraju. Radi bolje sigurnosti osobnih podataka kupca, pristup tim podacima zaštićen je autentifikacijom i autorizacijom ovlaštenog korisnika Sportisima, a osobni podaci kupca se kriptiraju tijekom prijenosa između preglednika korisnika i web stranice kompanije Sportisimo. 

 

8 Koja prava ima kupac u vezi sa zaštitom osobnih podataka? 

Konkretno, imate sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podacima: 

 • pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoju suglasnost; 
 • pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka;   
 • pravo na zahtjev za ograničenja obrade; 
 • pravo na prigovor ili prigovor na obradu u određenim slučajevima;   
 • pravo na zahtijeva za prijenos podataka; 
 • pravo pristupa osobnim podacima; 
 • pravo da budete obaviješteni o povredama osobnih podataka u određenim slučajevima;   
 • pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na "zaborav") 
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu, a to je Hrvatska agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR - 10 000 Zagreb, (http://www.azop.hr//)  

 

9 Kako i kada kupac može opozvati privolu za obradu osobnih podataka i kako može ostvariti svoja prava? 

9.1 Kao što je već navedeno, osim u svrhe dane za obradu osobnih podataka ispunjavanjem ugovornih, zakonskih ili drugih zakonskih obveza, Sportisimo može obrađivati ​​osobne podatke samo uz suglasnost kupca. Kupac nije dužan dati takvu privolu Sportisimu, a istovremeno ima pravo opozvati takvu privolu u bilo kojem trenutku, zahtjevom poslanim na Sportisimovu adresu ovlaštenoj osobi u ime GDPR-a ili e-mailom na adresu dpo@sportisimo.cz. Prijava će biti registrirana i kupac će dobiti izjavu u zakonskom roku.  

Ako kupac opozove privolu, to može ograničiti njegov pristup, dostupnost ili informacije kompanije Sportisimo o uslugama ili proizvodima, ali ako kupac ima ugovorni odnos sa kompanijom Sportisimo, opoziv privole ni na koji način ne utječe na izvršavanje ugovornih obveza ili druge zakonske obveze od strane kompanije Sportisimo ili iz drugih razloga navedenih u mjerodavnom zakonodavstvu. 

Povlačenje privole također ne utječe na legitimnost obrade osobnih podataka koju je voditelj obrade proveo prije povlačenja privole. 

9.2 Ako korisnik podnese zahtjev koji se odnosi na prava kupca prema člancima 15. do 22. GDPR-a, informacije o poduzetim mjerama moraju se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. U iznimnim slučajevima, zbog tehničke i administrativne složenosti i složenosti obrade osobnih podataka korisnika u sustavima Sportisima, rok se može produljiti za dva mjeseca, o čemu Sportisimo mora obavijestiti nositelja podataka, uključujući razloge za produljenje, u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva. 

 

10 Je li kupac dužan dati svoje osobne podatke? Što ako ne da osobne podatke? 

Kupac daje osobne podatke potpuno dobrovoljno.  

Međutim, za neke usluge kompanije Sportisimo potreban je prijenos određenih osobnih podataka kako bi usluga bila dostupna, primjerice, nije moguće sklopiti kupoprodajni ugovor bez davanja potrebnih identifikacijskih i kontakt podataka.  

Ukoliko kupac ne da privolu kompaniji Sportisimo, on može biti opozvan, a kompanija Sportisimo više neće moći pružati neke usluge, ili ih neće moći pružiti u cijelosti ili kvalitetno. 

 

11 Što znači da kupac ima pravo na prigovor? 

Ukoliko se korisnik ne slaže da Sportisimo obrađuje njegove osobne podatke u portfelju usluga, korisnik ima mogućnost prigovoriti daljnjoj obradi njegovih osobnih podataka za određenu svrhu. Ako to učini, kompanija Sportisimo neće obrađivati ​​osobne podatke korisnika za određenu svrhu osim ako drugačije nije navedeno drugim pravnim razlogom. 

Kupac također može ostvariti i pravo na prigovor u odnosu na biltene koje kompanija Sportisimo šalje svojim kupcima na temelju legitimnog interesa kompanije Sportisimo - izravnog marketinga i na temelju privole kupca. Ako kupac ne želi primati bilten (newsletter), može se odjaviti klikom na svaki newsletter ili može pisati na: dpo@sportisimo.cz 

 

12 Kako možete kontaktirati kompaniju Sportisimo? 

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka ili opozivu privole za daljnju obradu osobnih podataka, molimo koristite kontakt e-mail dpo@sportisimo.cz ili pisanim putem na adresu: Kompanija Sportisimo s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Prague 5 - Třebonice, od strane osobe pod okriljem osobnih podataka za Sportisimo. 

 

13 Završna upozorenja 

U tom kontekstu Sportisimo želi upozoriti svoje kupce da Sportisimo može, korištenjem svojih prava, zahtijevati od kupca da dokaže svoj identitet na odgovarajući način, kako bi se njegov identitet mogao dokazivo provjeriti kako bi ostvario prava dotične osobe. Ovo je preventivna mjera na osnovu koje Sportisimo spriječi neovlaštenim osobama u pristupu osobnim podacima kupaca. U slučaju nerazmjernog ponavljanja prava korisnika u vezi s obradom osobnih podataka, ova usluga može biti podložna administrativnoj pristojbi koja uključuje vrijeme, ljudske resurse, trud i tehničke resurse.