Reklamacija robe

Otkrili ste kod proizvoda neki nedostatak? 

Prema zakonu jamstveni rok za naše proizvode je 24 mjeseca, osim ako na www.sportisimo.hr  ili u priloženom jamstvenom listu nije navedeno drugačije. 

Zakonski jamstveni rok počinje teći od dana primitka pošiljke, razdoblje garancije se produžuje ako je reklamirana roba na popravku. U slučaju zamjene robe za novu (u jamstvenom roku), jamstvo počinje teći od početka.